Lid worden van STT?

Hieronder vindt u meer informatie over de lidgelden van de verschillende groepen

Organogram STTSBT

Zwemclub - Zwemschool
PeriodeGroepLidgeld
September - juni Zeeschelpjes €185
September - juni Zeeëgels €185
September - juni Zeesterren €185
September - juni Zeepaardjes €185
September - juni Inktvissen €185
September - juni Dolfijnen €230
September - juni Vissen €230
Zwemclub - Competitiezwemmen
PeriodeGroepLidgeld
September - juni Talententeam 1 €287
September - juni Talententeam 2 €287
September - juni Jeugdteam C-B €322
September - juni Jeugdteam A €375
September - juni Kern €385
September - juni Kern + €395
September - juni Student (kernzwemmer enkel op vrijdag en zaterdag) €200
September - juni Ouderteam €199

Er wordt nog een apart betalingsverzoek gestuurd; Het lidgeld is verschuldigd vanaf de eerste zwemtraining/les, met uitzondering van een eventuele proef of testtraining. Niet betaling betekent dat er geen recht is om deel te nemen aan de clubactiviteiten en in het bijzonder ook dat men niet verzekerd is.  (geldt niet voor nieuwe leden; zij ontvangen een betalingsverzoek na indeling in de groepen). Wie later betaalt, ziet z'n lidgeld met € 25,00 verhoogd.

Wanneer er drie of meer kinderen uit hetzelfde gezin bij STT zwemmen is er een korting van € 30,00 van kracht vanaf het derde kind. Deze korting dient zelf in mindering te worden gebracht bij betaling van het lidgeld.

Ook deze korting dient zelf in mindering te worden gebracht bij betaling van het lidgeld. Je ziekenfonds betaalt mogelijk een deel van het lidgeld terug aan leden aangesloten bij een erkende sportvereniging, zoals STT. Vraag inlichtingen bij je ziekenfonds en bezorg de nodige documenten aan de secretaris (indien je dit dit kalenderjaar nog niet hebt gedaan).

Het lidgeld is verworven door de club en kan enkel in de volgende gevallen gedeeltelijk worden terugbetaald:

  • op voorlegging van een medisch attest dat zwemmen verbiedt
  • bij verhuis op voorlegging van een bewijsstuk

Terugbetaling in deze gevallen geschiedt pro-rata.

Inschrijven is enkel mogelijk per kalenderjaar. De lidgelden van STT volgen de consumptieindex.